Giriş Başarılı
Adınız Gerekli
Giriş Başarılı
Soyadınız Gerekli

YÜCE TÜRK MİLLETİNE ÇAĞRI

Geçen yüzyılda yabancı devletler ve içimizdeki yabancılar eliyle uygulanmaya çalışılan ‘‘Türklerin Anadolu’dan Çıkarılması’’ planının, bu yüzyıldaki adı ‘’ Türklüğün Anayasadan Çıkarılması’’ planıdır.

Geçen yüzyılda ‘‘Azınlık Hakları’’ bahanesiyle yurdumuzu parçalamak için dört cepheden saldıranların, bu yüzyıldaki tekerlemeleri ‘’eşit yurttaşlık, anadilde eğitim, özyönetim’’ gibi laflardır.

Geçen yüzyılda sınırlarımıza dayanan işgal kuvvetlerinin silahlandırdığı ve satın aldığı azınlıklar vardı; bu yüzyılda onların görevini devralmış siyasetçiler ve siyasi partiler var.

Anayasamızın ilgili maddelerinin tartışmaya açılmasına dair sinsi çabaların farkındayız.

Bu tartışmanın ilk cevabını 15 Mayıs 1919’da Hasan Tahsin, son cevabını 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir.

Sivil toplum örgütü görüntüsü verilmiş yabancı istihbarat servislerinde kurgulandığını bildiğimiz bu türlü ayak oyunları, geldikleri gibi gidenlerin hazımsızlığından ibarettir.

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, bir kere daha açıkça beyan ederiz ki;

1- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasasından Türklüğün çıkarılması,
2- Etnik grup, mezhep, bölge, din gibi başlıklarla anayasal statüler uydurulması,
3- Türk Milleti’nin kayıtsız şartsız egemenliği altındaki üniter devlet yapısının değiştirilmesi,
4- Anadilde eğitim, özyönetim, bölgesel ayrıcalık, eşit yurttaşlık gibi taleplerle milli birliğin tehdit edilmesi,

TARTIŞMAYA KAPALIDIR.

Bu konularda tartışma arzusu ya da talebi olanlar, yüzyıllar boyunca aldıkları cevabın aynısını, bugün de yarın da alacaktır.

TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR BİRLİĞİ

TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR BİRLİĞİ